Localitzats_PRIORAT

MÉS DE TRES MIL HABITANTS DEL PRIORAT
HAN ESTAT LOCALITZATS A LA XARXA

El projecte Localitzats pretén evidenciar com la irrupció de la tecnologia en cada un
dels diversos aspectes del nostre dia a dia condueix a una pèrdua irreversible de la
intimitat, que ens afecta a tots; un fet del qual sovint no semblem ser prou
conscients.
En aquest cas, el treball se centra en el Priorat, una comarca que per l’extensió i el
nombre reduït de pobles i d’habitants permet el desenvolupament del projecte. A
Localitzats_PRIORAT s’exhibeixen el nom i els cognoms de més de tres mil
habitants del Priorat que han estat localitzats a la Xarxa, a partir d’una cerca
simple, per localitats, realitzada en un dels molts registres de contacte telefònic que
hi ha a Internet.
La Xarxa i les noves tecnologies faciliten l’emissió indiscriminada de dades
personals per part d’usuaris desprevinguts, així com la immediata recopilació en
bases de dades que n’informen els diversos agents.
Serveis tan habituals com un senzill cercador de telèfons ubiquen una persona
sobre un mapa. Una cerca combinada de paraules ens pot facilitar des de números
d’identificació personal fins a un historial divers, que pot contenir un registre
complet de feines, de relacions personals, de delictes i infraccions…
Una aplicació tan accessible com el popular Street Viewer de Google Maps ens pot
permetre accedir al domicili d’una persona de la qual només en sabem el nom.
Independentment de quina sigui la nostra relació amb la Xarxa, és fàcil imaginar
que les nostres dades hi són presents. L’ús final que se’ls pugui donar depèn només
dels interessos dels qui les gestionen, que poden anar des d’estudis de mercat fins
a tota mena d’estafes i enganys, tot sota l’atenta mirada de les múltiples agències
que vetllen per la sempre recurrent seguretat nacional.

MÁS DE TRES MIL HABITANTES DE LA COMARCA DEL PRIORAT
HAN SIDO LOCALIZADOS EN LA RED

El proyecto Localitzats [Localizados] pretende evidenciar cómo la irrupción de la
tecnología en cada uno de los diferentes aspectos de nuestro día a día conduce a
una pérdida irreversible de la intimidad, que nos afecta a todos; un hecho del que a
menudo no parecemos ser lo suficientemente conscientes.
En este caso, el trabajo se centra en la comarca del Priorat, un territorio que por su
extensión y número reducido de pueblos y de habitantes permite el desarrollo del
proyecto. En Localitzats_PRIORAT se exhiben el nombre y los apellidos de más de
tres mil habitantes del Priorat que han sido localizados en la Red, a partir de una
búsqueda simple, por localidades, realizada en uno de los muchos registros de
contacto telefónico que hay en Internet.
La Red y las nuevas tecnologías facilitan la emisión indiscriminada de datos
personales por parte de usuarios desprevenidos, así como la inmediata recopilación
en bases de datos que informan a los diferentes agentes.
Servicios tan habituales como un sencillo buscador de teléfonos ubican a una
persona sobre un mapa. Una búsqueda combinada de palabras nos puede facilitar
desde números de identificación personal hasta un historial diverso, que puede
contener un registro completo de trabajos, de relaciones personales, de delitos e
infracciones…
Una aplicación tan accesible como el popular Street Viewer de Google Maps nos
puede permitir acceder al domicilio de una persona de la que solo conocemos su
nombre.
Independientemente de cuál sea nuestra relación con la Red, es fácil imaginar que
nuestros datos están presentes. El uso final que se les pueda dar depende solo de
los intereses de quien las gestiona, y puede ir desde estudios de mercado hasta
todo tipo de estafas y engaños, todo bajo la atenta mirada de las múltiples
agencias que velan por la siempre recurrente seguridad nacional.

MORE THAN THREE THOUSAND RESIDENTS OF PRIORAT
HAVE BEEN LOCATED IN THE NETWOR
K
The Localitzats project [Located] aims to show how the emergence of technology in
each of the different aspects of our daily life leads to the irreversible loss of privacy,
which affects us all; a fact that we often do not seem to be sufficiently aware of.
In this case, the work focuses on the Priorat region, a territory that allows the
development of the project because of its size and small number of villages and
residents. Localitzats_PRIORAT displays the first and last names of more than three
thousand residents of Priorat that have been located on the Network.This
information was obtained through a simple search by locality carried out in one of
the many telephone contact records on the Internet.
The Network and new technologies facilitate the indiscriminate emission of personal
data by unsuspecting users, as well as the immediate collection of databases that
report to various stakeholders.
Services as common as a simple search for phone numbers are able to locate a
person on a map. A search of combined words can provide details ranging from
personal identification numbers to a diverse background, which may contain a
complete record of works, personal relationships, crimes and offenses …
A software as accesible as the popular Google Maps Street Viewer can allow us to
gain access to the residence of a person we only know the name of.
Regardless of the nature of our relationship with the Network, it is easy to imagine
that our data are there. The final use of these data depends only on the interests of
those who manage them. This can range from market research to all kinds of
scams and swindles, all under the watchful eye of many agencies that are there to
ensure the ever-recurring national security.

Aquesta entrada s'ha publicat en Priorat Centre d'Art, Projectes i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>